• Контакти

  E-mail: tmmet@abv.bg
  Тeл. 0331 62544, 0331 62545

  GDPR

  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  Професионална гимназия „Цар Иван Асен II” зачита поверителността на всеки, който посещава нашия уебсайт, изпраща ни електронна поща или е наш ученик/учител, служител, партньор, посетител, клиент. Поради това, ние се придържаме стриктно към приложимото законодателство по отношение на обработката на лични данни. Ние се ангажираме да защитаваме вашата лична информация и да бъдем прозрачни относно това, което правим с нея, без значение как си взаимодействате с нас и дали искате да използвате нашите образователни и учебно-професионални услуги, да работите за нас, да получите образование и професионална квалификация при нас или да имате партньорска дейност с нас, да искате информация или да научите повече за това, което правим. Настоящата политика описва как и защо Професионална гимназия „Цар Иван Асен II” използва Вашата лична информация, как защитаваме Вашата поверителност, както и Вашите права и възможен избор относно тази информация. Настоящата политика представлява цялостното споразумение между Вас и Професионална гимназия „Цар Иван Асен II” относно публично достъпните части на нашия уебсайт. Чрез използването на нашия уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящата Политика за поверителност.
  За да прочетете пълния текст моля отворете прикачения файл.

  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

  Професионална гимназия „Цар Иван Асен II” зачита неприкосновеността на личния живот на посетителите в сградите на гимназията и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод достъпа и посещението там. Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат публикувани и актуалното ? съдържание е достъпно на нашия уебсайт: http://www.pgcarivanasen.com/.
  За да прочетете пълния текст моля отворете прикачения файл.

  ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

  ИСКАНЕ НА СЪГЛАСИЕ - форма 1
  ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ - форма 2

  ЗА КОНТАКТ

  По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към Отговорника по защита на данните в Професионална гимназия „Цар Иван Асен II” : ТЕЛ: 0331 62544 , ЕЛ. ПОЩА: tmmet@mail.bg

Последено добавен клип!


Прием 2022 - 2023