За нас - История

ПТУ по цветна металургия „Димитър Благоев” > СПТУ „Димитър Благоев” > Техникум по металургия и механоелектротехника ”Цар Иван Асен II” > Професионална гимназия „Цар Иван Асен II” = ЦВЕТНИТЕ
Из летописната книга на училището

На 29.03.1963 г. със Заповед № ІІ-11-а/ 29.03.1963г. на Министерството на народната просвета е открито новото ПТУ в гр.Асеновград с базово предприятие КЦМ ”Димитър Благоев”.
Първата специалност в училището е „Производство на цинк и олово”.
На 15.09.1963г. Директорът на училището Павел Джагарски открива първата учебна 1963/1964 година в сградата на бившето училище „Сава Кълвачев”, сега ПГ ”Св. Димитрий Солунски”, и занятията започват със 105 курсисти, разпределени в 3 паралелки с двегодишен курс на обучение.
На 14.12.1965г.е закупено място за строеж на нова училищна сграда и общежитие с площ 15декара. На 15.09.1968г. училището започва новата учебна година с името ПТУ по цветна металургия ”Димитър Благоев”.
През 1971/72 учебна година училището прераства в СПТУ ”Димитър Благоев”.
През април 1973г. са построени новата учебна сграда, работният корпус и общежитието.
На 4.11.1977г. училището е удостоено със званието „Национален първенец в Републиканския преглед VII петилетка”. Дража Вълчева – министър на НП, връчва знамето”Национален първенец”.
http:// /> През 1979/80 г. колективът на СПТУ”Димитър Благоев” е награден от Окръжен Народен съвет-Пловдив и от Окръжен съвет на Българските професионални съюзи със званието „Колектив-окръжен първенец в съревнованието” за постигнати успехи в учебно-възпитателната работа.
На 01.09.1987г. учебното заведение се трансформира в Техникум с отдел СПТУ.
През 1992г.със Заповед № РД 14-38/06.07.1992г. на министъра на образованието Н.Василев училището приема името Техникум по металургия и механоелектротехника „Цар Иван Асен II” с директор инж.Виолета Бибова. През 2002/2003 учебна година училището се преименува в Професионална гимназия”Цар Иван Асен II.
От 27.08.2015г., Йордан Диков е назначен за директор на ПГ "Цар Иван Асен II" със заповед № РД 12-272 /27.08.2015г. на министъра на образованието и науката проф.Тодор Танев.
Автор:  admin, Дата: 01.24.13 / 12:37  

Последено добавен клип!


Прием 2022 - 2023