Специалности

Обучение чрез работа ( Дуална система на обучение )

Специалност: 5220103 - „Електрообзавеждане на производството“
Професия: „Електротехник“
Специалност 5220109: „Електрически инсталации“
Професия: „Електротехник“
Специалност 5211401 „Мехатроника“
Професия: „Мехатроника“

Дневна форма обучение

Специалност:5230501 „Компютърна техника и технологии“
Професия: „Техник на компютърни системи“
Специалност:5220103 „Електрообзавеждане на производството“
Професия: „Електротехник“
Специалност 5220109: „Електрически инсталации“
Професия: „Електротехник“

Специалност 5211401 „Мехатроника“
Професия: „Мехатроника“
Специалност: 5210702 „Металургия на цветни метали“
Професия: „Техник-металург“
Специалност:4820401 „Електронна търговия“

Професия: „Организатор интернет приложения“
Автор:  , Дата: 03.22.13 / 10:36  

| 1 | Страници:  

Последено добавен клип!


Прием 2022 - 2023