Обява проект Ученически практики

Професионална гимназия „Цар Иван Асен II”, град Асеновград, от 08.10.2018г. стартира проект BG05M2ОP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза I”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) . Практика в реална работна среда започват 6 ученици от 1 професия/специалност/ от училището. Практическото обучение по проекта ще бъде по 240 часа за ученик. След успешно приключване на практиката на учениците ще се изплати стипендия в размер на 300 лева.
Автор: , Дата: 11.14.18 / 13:45 Прегледи: 345

Последено добавен клип!


Прием 2022 - 2023